Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék projektje:

  • Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése. GOP-1.1.1.-11-2012-0111. (A Gazdasági Elemzések Tanszékkel, valamint a Project Control Expert Tanácsadó Kft-vel közös projekt.)
  • Időtartama: 2012- 2014.
    • Finanszírozó: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
    • Költségvetése: 166 400 000 Ft
    • Témavezetők: Dr. Szalka Éva PhD, egyetemi docens;  +36/96 613 597, szeva@sze.hu  Dr. Kovács Norbert PhD, egyetemi adjunktus; (kovacsn@sze.hu)

A projekt célja: Az építőipari kockázati menedzsment fogalmi rendszerének, mérési módszertanának kidolgozása, a kockázatok hatásának számszerűsítését támogató folyamat és informatikai környezet fejlesztése. A kutatás három fő szakasza közül az első a téma szakirodalmának összegyűjtése, rendszerezése, a második a témával kapcsolatos iparági ismeret felmérése és a kockázatméréshez szükséges szekunder adatok összegyűjtése, a harmadik pedig a módszertan és folyamatfejlesztés.

A projekt tartalma: A kutatás első részében megvizsgáltuk, hogy mi az elterjedt fogalomhasználat a szakirodalomban. Hogyan, milyen módszerekkel próbálták mérni mások az építőipari projektek kockázatait? Milyen matematikai módszerek alkalmazhatóak a kockázatok számszerűsítése során? Milyen kockázati menedzsmentben alkalmazható szoftverek vannak a piacon? Ezek közül melyek a legelterjedtebbek? A második részben egy országos kérdőíves felmérés és az építőipar kiemelkedő szereplőivel készített interjúsorozat segítségével arra kerestük a választ, hogy milyen a fogalomhasználat a gyakorlatban? Mit értenek a piaci szereplők kockázat és kockázati menedzsment fogalmak alatt? Próbálják-e számszerűsíteni a különböző kockázatok vállalkozásaikra és projektjeikre gyakorolt hatását, ha igen, akkor hogyan? Milyen módszertani apparátus áll rendelkezésre? Ezeket mennyire használják? Milyen informatikai eszközöket alkalmaznak a kockázatok számszerűsítése során? Milyen fejlesztési igényeik vannak? A kutatás harmadik szakaszában a kockázatmenedzsment építőipar-specifikus felépítése és a kockázatkalkulációkat támogató szoftver prototípusának kidolgozása zajlik. A kockázatok feltárása és rendszerezése kapcsán fontos eredmény a kockázatregiszter és tevékenység-kockázatmátrix, amely egyrészt tartalmazza az iparág szempontjából relevánsnak ítélt kockázatokat, valamint ezek csoportjait, másrészt útmutatást ad a kockázatok szisztematikus gyűjtésére. Leraktuk egy, az építőipari projektekre hatást gyakoroló kockázatok hatását számszerűsíteni képes modell alapjait. A modell működtetése során felhasználjuk a szekunder és a primer adatgyűjtés eredményeképpen létrejövő adatbázist. Az alkalmazásfejlesztés eredménytermékének célcsoportjai elsősorban az építőipari nagyvállalatok és biztosítótársaságok lehetnek.

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Elektronikus ZH nap 2018. november 28.

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!