Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék projektje:

  • Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése. GOP-1.1.1.-11-2012-0111. (A Gazdasági Elemzések Tanszékkel, valamint a Project Control Expert Tanácsadó Kft-vel közös projekt.)
  • Időtartama: 2012- 2014.
    • Finanszírozó: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
    • Költségvetése: 166 400 000 Ft
    • Témavezetők: Dr. Szalka Éva PhD, egyetemi docens;  +36/96 613 597, szeva@sze.hu  Dr. Kovács Norbert PhD, egyetemi adjunktus; (kovacsn@sze.hu)

A projekt célja: Az építőipari kockázati menedzsment fogalmi rendszerének, mérési módszertanának kidolgozása, a kockázatok hatásának számszerűsítését támogató folyamat és informatikai környezet fejlesztése. A kutatás három fő szakasza közül az első a téma szakirodalmának összegyűjtése, rendszerezése, a második a témával kapcsolatos iparági ismeret felmérése és a kockázatméréshez szükséges szekunder adatok összegyűjtése, a harmadik pedig a módszertan és folyamatfejlesztés.

A projekt tartalma: A kutatás első részében megvizsgáltuk, hogy mi az elterjedt fogalomhasználat a szakirodalomban. Hogyan, milyen módszerekkel próbálták mérni mások az építőipari projektek kockázatait? Milyen matematikai módszerek alkalmazhatóak a kockázatok számszerűsítése során? Milyen kockázati menedzsmentben alkalmazható szoftverek vannak a piacon? Ezek közül melyek a legelterjedtebbek? A második részben egy országos kérdőíves felmérés és az építőipar kiemelkedő szereplőivel készített interjúsorozat segítségével arra kerestük a választ, hogy milyen a fogalomhasználat a gyakorlatban? Mit értenek a piaci szereplők kockázat és kockázati menedzsment fogalmak alatt? Próbálják-e számszerűsíteni a különböző kockázatok vállalkozásaikra és projektjeikre gyakorolt hatását, ha igen, akkor hogyan? Milyen módszertani apparátus áll rendelkezésre? Ezeket mennyire használják? Milyen informatikai eszközöket alkalmaznak a kockázatok számszerűsítése során? Milyen fejlesztési igényeik vannak? A kutatás harmadik szakaszában a kockázatmenedzsment építőipar-specifikus felépítése és a kockázatkalkulációkat támogató szoftver prototípusának kidolgozása zajlik. A kockázatok feltárása és rendszerezése kapcsán fontos eredmény a kockázatregiszter és tevékenység-kockázatmátrix, amely egyrészt tartalmazza az iparág szempontjából relevánsnak ítélt kockázatokat, valamint ezek csoportjait, másrészt útmutatást ad a kockázatok szisztematikus gyűjtésére. Leraktuk egy, az építőipari projektekre hatást gyakoroló kockázatok hatását számszerűsíteni képes modell alapjait. A modell működtetése során felhasználjuk a szekunder és a primer adatgyűjtés eredményeképpen létrejövő adatbázist. Az alkalmazásfejlesztés eredménytermékének célcsoportjai elsősorban az építőipari nagyvállalatok és biztosítótársaságok lehetnek.

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!