Kutatás

A tanszék oktatóinak főbb kutatási területei:

 Dr. CSc Somogyi Ferenc egyetemi docens:
A magyar emberitőke-állomány állapota; milyen összefüggés áll fenn a gazdasági növekedés és az emberitőke-állomány inter- és intrastrukturális feszültsége között, hogyan határozza meg a szervezeti és nemzeti célrendszereket az emberitőke-állomány szelekciós mechanizmusa, az alternatív közgazdasági (ökológiai) szemlélet térnyerésében milyen szerepe van az emberitőke-állomány minőségének. 
 
Dr.Habil. CSc Honvári János egyetemi docens:
Magyarország 20. századi gazdaságtörténete, magyar agrártörténet a II. világháború után, Győr gazdaságtörténete a 20. században.

Dr.PhD Lukács Eszter egyetemi docens:
A globalizáció aktorai , Transznacionális hálók. Ázsiai fejlődési folyamatok.

Dr. PhD Szigeti Cecília egyetemi docens:
A környezeti adóztatás problémái. Vállalati felelősségvállalás. Vállalati környezetmenedzsment. Ökológiai lábnyom.

Dr.  Habil. PhD  Szabó Róbert egyetemi docens:
Nemzeti kisebbségek – etnikai kérdések autonómia és regionalizmus Európában, Európa gazdaságtörténete, európai politikai rendszerek,  magyar külpolitika, zsidóság Magyarországon, ázsiai civilizációk.

Dr. PhD Koppány Krisztián egyetemi docens:
A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Dr. PhD Kovács Norbert egyetemi ajdunktus
A versenypolitika elmélete és gyakorlata. A piaci verseny elemzésének felügyeleti és vállalati módszerei.

Dr. PhD Bándy Katalin egyetemi tanársegéd
A nemzetközi migráció és integráció aspektusai, kiemelten a képzett magyar munkaerő elvándorlása, valamint az Európába érkező harmadik világbeli, fókuszáltan muszlim közösségek társadalmi integrációja. A két területhez kapcsolódóan munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai aspektusok vizsgálata.

 

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!