Kutatás

A tanszék oktatóinak főbb kutatási területei:

 Dr. CSc Somogyi Ferenc egyetemi docens:
A magyar emberitőke-állomány állapota; milyen összefüggés áll fenn a gazdasági növekedés és az emberitőke-állomány inter- és intrastrukturális feszültsége között, hogyan határozza meg a szervezeti és nemzeti célrendszereket az emberitőke-állomány szelekciós mechanizmusa, az alternatív közgazdasági (ökológiai) szemlélet térnyerésében milyen szerepe van az emberitőke-állomány minőségének. 
 
Dr. habil. CSc Honvári János professor emeritus:
Magyarország 20. századi gazdaságtörténete, magyar agrártörténet a II. világháború után, Győr gazdaságtörténete a 20. században.

Dr. Lukács Eszter PhD egyetemi docens:
A globalizáció aktorai , Transznacionális hálók. Ázsiai fejlődési folyamatok.

Dr. Szigeti Cecília PhD tanszékvezető egyetemi docens:
Ökológiai és karbonlábnyom számítás, kalkulátor fejlesztés. A terület makro- és mikroszíntű kérdéseivel, elméleti kereteivel és korlátaival foglalkozom, interdiszciplináris megközelítésben.

Dr.  habil. Szabó Róbert PhD egyetemi docens:
Nemzetiségi kérdés, szecesszionizmus, autonómiák Európában. Magyarország külpolitikája

Dr.  Koppány Krisztián PhD egyetemi docens
http://rs1.szif.hu/~koppanyk/web/kutatas.html

Dr. Kovács Norbert PhD egyetemi docens
The theory of industrial organization, The theory of risk

Dr.  Bándy Katalin PhD egyetemi adjunktus
A nemzetközi migráció aspektusai. Az iszlám Európában- a muszlim közösségek európai társadalmi integrációja. A magasan képzett magyarok munkaerő migrációja, a brain drain, brain waste hatásai. Felsőoktatási anulmányi mobilitás.

Dr.  Völdgyi Katalin PhD egyetemi adjuntus
Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában, ázsiai transznacionális vállalatok befektetései Magyarországon

Dr. Feketéné Dr. Czakó Katalin PhD egyetemi adjunktus
Vállalkozói Egyetem. A vállalkozói egyetem intézményi modelljeivel, best practice elemzések módszertanaival és az egyetem társadalmi és gazdasági beágyazódásának kérdéseivel foglalkozom.

Dr. Kazinczy Eszter PhD egyetemi adjunktus
Nyugat-Balkán interdiszciplináris megközelítésben. Kelet-európai kereskedelmi bankrendszer.

Dr. Imre Gabriella PhD egyetemi adjunktus
A kis- és középvállalatok nemzetköziesedése. Az indiai gazdaság fejlődése.

Dr. Remsei Sándor PhD egyetemi docens
Közlekedési- és teherszállító járművek energiafelhasználásának gazdasági és ökológiai aspektusai

Balassa Bernadett egyetemi tanársegéd
A vallás és a gazdaság kapcsolata. A zsidó-keresztény értékrend hatása Közép-Európa gazdaságára.

Szemerédi Eszter PhD hallgató
A helyi pénzek hatásának vizsgálata a fenntarthatóság szempontjából

Gyorslinkek

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 06:00 - 2021. szeptember 4. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!