Történetünk

A tanszék története

Az 1990-es évek elején Győr városának, a régiónak és az országnak az érdekeit ismerték fel a Széchenyi István Egyetem akkori elöljárói, amikor útjára indították a közgazdász képzést is. Az új szakok, képzési formák, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar intézményi fejlődése megkövetelte, hogy az elméleti közgazdaságtani tárgyak ápolására önálló tanszék alakuljon. Az alapítói munkában, a stratégiai irányok kijelölésében úttörő munkát végzett Meyer Dietmar, Solt Katalin és Losoncz Miklós.

A néhai Gazdálkodástudományi Tanszék és a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék szellemi örököseként 2010 áprilisával kezdte meg működését a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék. A tanszék öröksége az is, hogy együttműködik a 2008-ban útjára indult – az Európai Unió által támogatott − ún. Élethossziglani Tanulási Programban. A tanszék jogosult a Jean Monnet Chair elnevezés viselésére is. A program keretei között gondozza az Európai Unióval kapcsolatos tárgyakat, s egyben a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás Szak szakfelelősségi feladatait is ellátja.

A tanszék céljai:

-  A tanszékhez rendelt tárgyak igényes oktatása, fejlesztése; a hazai és a nemzetközi eredmények integrálása, továbbá a jelentős tudományos eredmények (tanulmányok, könyvek stb.) beépítése a tananyagokba.

-  Megkülönböztetett figyelmet fordít a tanszék a tehetséggondozásra. Szemeszterről-szemeszterre számos dolgozat készül a Tudományos Diákköri Konferenciákra a tanszék munkatársainak bábáskodása mellett. Szoros munkakapcsolat kiépítésére törekszik a tanszék a szakkollégium hallgatóival. Tevékenyen részt vállal a Doktori Iskola munkájában.

-  A tanszék munkatársai kutatói tevékenységük révén az önképzést, az igényes előadások megtartásának lehetőségét, s a progresszív hazai és nemzetközi tudomány gazdagítását tartják szem előtt.

-  A kutatási témák, a publikációk, a sikeres pályázatok módot adnak, hogy a magyar és a világ számos rangos szakintézményének munkatársaival alkotó együttműködés alakuljon ki (pl. MTA, VEAB, ENSZ, Európai Unió stb.)

A tanszék szellemi alapállása

A felsőfokú képzésben az oktatás, a nevelés és a kutatás egymástól el nem választható tevékenységek; harmóniájuk, szerves egységük hordozza a tanszék legfőbb célját. Nevezetesen: járuljon hozzá a legfőbb jó ideájának a megközelítéséhez, a MESTER (oktató-nevelő-kutató) – TANÍTVÁNY (hallgató-nevelt) viszony kialakulásához. Minden tanszéki munkatárs törekedjen ilyen kapcsolatok keresésére, kialakítására, ápolására, mivel a MESTER és TANÍTVÁNY viszonyban kibontakozhat a sokoldalúan képzett, harmonikus egyéniség, a TELJES EMBER.

 

 

A Galériában a "Tükörban a világ" kiállításon készült képek szerepelnek

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!