Történetünk

A tanszék története

Az 1990-es évek elején Győr városának, a régiónak és az országnak az érdekeit ismerték fel a Széchenyi István Egyetem akkori elöljárói, amikor útjára indították a közgazdász képzést is. Az új szakok, képzési formák, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar intézményi fejlődése megkövetelte, hogy az elméleti közgazdaságtani tárgyak ápolására önálló tanszék alakuljon. Az alapítói munkában, a stratégiai irányok kijelölésében úttörő munkát végzett Meyer Dietmar, Solt Katalin és Losoncz Miklós.

A néhai Gazdálkodástudományi Tanszék és a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék szellemi örököseként 2010 áprilisával kezdte meg működését a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék. A tanszék öröksége az is, hogy együttműködik a 2008-ban útjára indult – az Európai Unió által támogatott − ún. Élethossziglani Tanulási Programban. A tanszék jogosult a Jean Monnet Chair elnevezés viselésére is. A program keretei között gondozza az Európai Unióval kapcsolatos tárgyakat, s egyben a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás Szak szakfelelősségi feladatait is ellátja.

A tanszék céljai:

-  A tanszékhez rendelt tárgyak igényes oktatása, fejlesztése; a hazai és a nemzetközi eredmények integrálása, továbbá a jelentős tudományos eredmények (tanulmányok, könyvek stb.) beépítése a tananyagokba.

-  Megkülönböztetett figyelmet fordít a tanszék a tehetséggondozásra. Szemeszterről-szemeszterre számos dolgozat készül a Tudományos Diákköri Konferenciákra a tanszék munkatársainak bábáskodása mellett. Szoros munkakapcsolat kiépítésére törekszik a tanszék a szakkollégium hallgatóival. Tevékenyen részt vállal a Doktori Iskola munkájában.

-  A tanszék munkatársai kutatói tevékenységük révén az önképzést, az igényes előadások megtartásának lehetőségét, s a progresszív hazai és nemzetközi tudomány gazdagítását tartják szem előtt.

-  A kutatási témák, a publikációk, a sikeres pályázatok módot adnak, hogy a magyar és a világ számos rangos szakintézményének munkatársaival alkotó együttműködés alakuljon ki (pl. MTA, VEAB, ENSZ, Európai Unió stb.)

A tanszék szellemi alapállása

A felsőfokú képzésben az oktatás, a nevelés és a kutatás egymástól el nem választható tevékenységek; harmóniájuk, szerves egységük hordozza a tanszék legfőbb célját. Nevezetesen: járuljon hozzá a legfőbb jó ideájának a megközelítéséhez, a MESTER (oktató-nevelő-kutató) – TANÍTVÁNY (hallgató-nevelt) viszony kialakulásához. Minden tanszéki munkatárs törekedjen ilyen kapcsolatok keresésére, kialakítására, ápolására, mivel a MESTER és TANÍTVÁNY viszonyban kibontakozhat a sokoldalúan képzett, harmonikus egyéniség, a TELJES EMBER.

 

 

A Galériában a "Tükörban a világ" kiállításon készült képek szerepelnek

Gyorslinkek

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!