Kutatás

A tanszék oktatóinak főbb kutatási területei:

 Dr. CSc Somogyi Ferenc egyetemi docens:
A magyar emberitőke-állomány állapota; milyen összefüggés áll fenn a gazdasági növekedés és az emberitőke-állomány inter- és intrastrukturális feszültsége között, hogyan határozza meg a szervezeti és nemzeti célrendszereket az emberitőke-állomány szelekciós mechanizmusa, az alternatív közgazdasági (ökológiai) szemlélet térnyerésében milyen szerepe van az emberitőke-állomány minőségének. 
 
Dr.Habil. CSc Honvári János egyetemi docens:
Magyarország 20. századi gazdaságtörténete, magyar agrártörténet a II. világháború után, Győr gazdaságtörténete a 20. században.

Dr.PhD Lukács Eszter egyetemi docens:
A globalizáció aktorai , Transznacionális hálók. Ázsiai fejlődési folyamatok.

Dr. PhD Szigeti Cecília egyetemi docens:
A környezeti adóztatás problémái. Vállalati felelősségvállalás. Vállalati környezetmenedzsment. Ökológiai lábnyom.

Dr.  Habil. PhD  Szabó Róbert egyetemi docens:
Nemzeti kisebbségek – etnikai kérdések autonómia és regionalizmus Európában, Európa gazdaságtörténete, európai politikai rendszerek,  magyar külpolitika, zsidóság Magyarországon, ázsiai civilizációk.

Dr. PhD Koppány Krisztián egyetemi docens:
A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Dr. PhD Kovács Norbert egyetemi ajdunktus
A versenypolitika elmélete és gyakorlata. A piaci verseny elemzésének felügyeleti és vállalati módszerei.

Dr. PhD Bándy Katalin egyetemi tanársegéd
A nemzetközi migráció és integráció aspektusai, kiemelten a képzett magyar munkaerő elvándorlása, valamint az Európába érkező harmadik világbeli, fókuszáltan muszlim közösségek társadalmi integrációja. A két területhez kapcsolódóan munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai aspektusok vizsgálata.

 

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00

Galéria

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!